Partikelräknare för vätska

Vi tillhandahåller flera olika typer av partikelräknare för vätskor. Dessa är bland annat anpassade för att mäta partikelhalten i membranfiltrerat dricksvatten, kvalitetssäkra det vatten som används inom halvledarindustrin eller andra processer som kräver rent vatten.

In-line vätskepartikelsensorer

Verifiering av partikelhalter i rent vatten

Vi har partikelsensorer för mätning av rent vatten i realtid från 0,1 μm – 200 μm. Vanliga applikationer är kärnkraftverk, dricksvatten, rymdindustrin, halvledare industrin mm. Partikelsensorerna drivs med 24V och kan kopplas till en övervakningsmjukvara för datainsammling via Modbus eller 4-20mA.

LÄS MER
Be om offert

Provtagare för vätska

Kompatibel med Ph.Eur. 2.9.19 & USP 788

LS 20-serien av provtagare för vätska är det perfekta valet för dig som behöver uppfylla kraven enligt Ph.Eur. 2.9.19 & USP 788 . LS-20 har integrerade rapporter och standard-valideringsdokumentation för att möta myndighetskraven.

LÄS MER
Be om offert

Nanopartikelräknare

Oöverträfflig känslighet

Ert ultrarena vattensystem är viktigt för er produktionsprocess, och därför krävs en partikelräknare som kan leva upp till den känslighet som systemet kräver. Med våra online analysinstrument kan vi mäta ner till 30 nanometer i partikelstorlek. Produkten har den lägsta felmarginalen på marknaden och finns i flera utföranden.