Produkter och tjänster

Brookhaven Instruments levererar övervakningssystem för renrum, portabla partikelräknare, filtertestutrustning, steriliseringsutrustning, mikrobiologiska luftprovtagare, validering och mätningstjänster. Med målet att vara en ledande leverantör inom området erbjuder vi alltifrån design och installation till validering, utbildning och underhållsarbete.

SE ALLA PRODUKTER

Vi på Brookhaven Instruments erbjuder våra kunder en varierande mängd av instrument och produkter.

SE ALLA TJÄNSTER

Vi erbjuder service och kalibrering, två avgörande faktorer för att kunna säkerställa kvaliteten och värdet av era mätinstrument och produkter.