Produkter och tjänster

Brookhaven levererar övervakningssystem för renrum, portabla partikelräknare, filtertestutrustning, steriliseringsutrustning, mikrobiologiska luftprovtagare, validering och mätningstjänster. Med målet att vara en ledande leverantör inom området erbjuder vi alltifrån design och installation till validering, utbildning och underhållsarbete.

SE ALLA PRODUKTER

Vi på Brookhaven erbjuder våra kunder en varierande mängd av instrument och produkter.