Aerosolpartikelräknare

Vi erbjuder flera olika modeller av partikelräknare. Våra partikelräknare är godkända för att användas enligt ISO 14644-1 och ISO 14644-2 för klassificering och övervakning av renrum och renhetskontrollerade miljöer och uppfyller också EU GMP Annex1 gällande kontinuerlig partikelövervakning.

Vi erbjuder flera olika modeller:

  • Portabla partikelräknare att använda vid övervakning och klassificering av renrum i enlighet med standarder såsom ISO 14644-1 och EU GMP Annex1 samt vid filtertestning i enlighet med ISO 14644-3.
  • Bärbara partikelräknare att använda vid mätning av luftkvaliteten inomhus samt vid felsökning.
  • Partikelsensorer som möjliggör att genom ett nätverk bygga upp ett övervakningssystem, för att sedan logga information i realtid
PRODUKTER FRÅN TSI
Be om offert