Övervakningssystem för renrum

Brookhaven Instruments levererar, installerar och validerar partikelräknare, mikrobiologiska luftprovtagare och övervakningssystem för renrum och andra områden som är beroende av att uppfylla regelverket kring god tillverkningssed (GMP). Våra system kan övervaka kritiska parametrar såsom partiklar, mikrobiologi, differentialtryck, temperatur och luftfuktighet.

Övervakningssystemets arkitektur

Våra kunder kan känna sig trygga med att vi uppfyller alla myndighetskrav

När ni investerar i ett övervakningssystem från Brookhaven kan ni vara säkra på att ni får det ni efterfrågar. Våra system uppfyller krav från både FDA, EC-GMP och ISO. Detta möjliggörs genom att alla olika faser i våra projekt, från design och installation till kvalifikationstester och överlämning, sker i enlighet med GAMP5:s kvalitetssäkring av datoriserade system.

Vanliga parametrar som vi övervakar: 

Övervakning av programvara

Den programvara vi använder är anpassad för att övervaka kritiska parametrar såsom partiklar, mikroorganismer, differentialtryck, temperatur och luftfuktighet. Programvaran tillhör GAMP 5, kategori 4 (konfigurerbar mjukvara).

Programvaran är validerad och levereras tillsammans med en livscykelrapport. Den består av en modern SQL-databas, vilket möjliggör för en flexibel och stabil insamling och lagring av datan. Vidare stödjer programvaran användning av alla de nordiska språken, möjliggör för SMS- och email-funktioner och tillåter användning av touch screen. Programvaran är även kompatibel med OPC UA serverlösningar.

KONTAKT

Kommunikationsskåp

Kommunikationsskåpet är en central del i ert övervakningssystem. All kommunikation med in- och utgående parametrar sker med hjälp av skåpet, som består av delar såsom:

 • Analog ingång
 • Digital I/O
 • Reläutgång
 • RS-485 till TCP/IP
 • Nätverksomkopplare
 • 24V strömförsörjning
 • UPS
 • SMS-modem
KONTAKT

Kontroll och automatisering

Vissa processer kan ni vara i behov av att automatisera och kontrollera. Exempel på detta är:

 • Digitala signaler till och från processutrustning
 • Kontrollerade förändringar av alarmgränser
 • Förändringar i ventilationshastighet
 • Växling av ventiler
 • Kameraövervakning
KONTAKT

Övervakning av utrustning

Vi kan övervaka all er kritiska utrustning. Viss utrustning har inbyggda sensorer som ger en 4-20mA eller 0-10V signal. Vi installerar sensorer i utrustning som inte är försedd med denna typ av sensor. Exempel på kritiska parametrar är:

 • Inkubatorer
 • Kylskåp och frysar
 • Lågtemperaturfrysar
 • Luftflöde
 • Gas
 • TOC & konduktivitet
KONTAKT

Alarm & MDI (människa-dator interaktion)

De parametrar som övervakas kan behöva tillgängliggöras för de som övervakar miljön. Vi erbjuder olika typer av lösningar för detta:

 • Manöverpanel för renrum
 • Larmfyr
 • SMS
 • E-mail
 • VPN-klient
 • Säkerhetscenter
KONTAKT

Projektlivscykel

Brookhaven Instruments erbjuder fullständig validering av era övervakningssystem, vilket även inkluderar dokumentation av projektlivscykeln, i överensstämmelse med GAMP5 och VPCS från ISPE. Vi tillhandahåller även dokumentation över arbetet med mjukvarudesign och validering.