Övervakningssystem för renrum

Brookhaven levererar, installerar och validerar partikelräknare, mikrobiologiska luftprovtagare och övervakningssystem för renrum och andra områden som är beroende av att uppfylla regelverket kring god tillverkningssed (GMP). Våra system kan övervaka kritiska parametrar såsom partiklar, mikrobiologi, differentialtryck, temperatur och luftfuktighet.

Övervakningssystemets arkitektur

Våra kunder kan känna sig trygga med att vi uppfyller alla myndighetskrav

När ni investerar i ett övervakningssystem från Brookhaven kan ni vara säkra på att ni får det ni efterfrågar. Våra system uppfyller krav från både FDA, EC-GMP och ISO. Detta möjliggörs genom att alla olika faser i våra projekt, från design och installation till kvalifikationstester och överlämning, sker i enlighet med GAMP5:s kvalitetssäkring av datoriserade system.

Vanliga parametrar som vi övervakar: 

Övervakning av programvara

Den programvara vi använder är anpassad för att övervaka kritiska parametrar såsom partiklar, mikroorganismer, differentialtryck, temperatur och luftfuktighet. Programvaran tillhör GAMP 5, kategori 4 (konfigurerbar mjukvara).

Programvaran är validerad och levereras tillsammans med en livscykelrapport. Den består av en modern SQL-databas, vilket möjliggör för en flexibel och stabil insamling och lagring av datan. Vidare stödjer programvaran användning av alla de nordiska språken, möjliggör för SMS- och email-funktioner och tillåter användning av touch screen. Programvaran är även kompatibel med OPC UA serverlösningar.