Övervakningssystem för renrum

Brookhaven Instruments levererar, installerar och validerar partikelräknare, mikrobiologiska luftprovtagare och övervakningssystem för renrum och andra områden som är beroende av att uppfylla regelverket kring god tillverkningssed (GMP). Våra system kan övervaka kritiska parametrar såsom partiklar, mikrobiologi, differentialtryck, temperatur och luftfuktighet.

Övervakningssystemets arkitektur

Våra kunder kan känna sig trygga med att vi uppfyller alla myndighetskrav

När ni investerar i ett övervakningssystem från Brookhaven kan ni vara säkra på att ni får det ni efterfrågar. Våra system uppfyller krav från både FDA, EC-GMP och ISO. Detta möjliggörs genom att alla olika faser i våra projekt, från design och installation till kvalifikationstester och överlämning, sker i enlighet med GAMP5:s kvalitetssäkring av datoriserade system.

Vanliga parametrar som vi övervakar: