Validering & mätning

Vi utför olika typer av renrumstester och valideringstjänster, såsom filtertestning, partikelräkning, mikrobiologisk luftprovtagning, mätning av luftflöde och VHP-sterilisering.

Validering/projekt

 • Valideringsplan
 • DQ-, IQ-, OQ- och PQ valideringsdokument för renrum
 • Validering/funktionskontroll av operationssalar och CSSD
 • Riskanalys
 • Spårbarhetsmartis
 • Utveckling av URS
 • Preliminära studier
 • Förfrågningar om renrum, renluftsutrustning och skyddsventilation
Be om offert

Mätning

 • Filtertestning, läcktest av HEPA-filter i takdon/filterlådor
 • LAF-bänkar/säkerhetsbänkar, operationstak
 • Partikelmätning, renrumsklassificering
 • Återhämtningstest
 • Mätning av luftflöde
 • Mätning av luftomsättning
 • Mätning av lufthastighet
 • Tryck- och luftriktningskontroll
 • Visualisering av luftrörelse
 • Kontroll och kalibrering av differentialtryck
 • Funktionskontroll av LAF-enheter, dragskåp, biosäkerhetsskåp och andra skyddsanordningar
Be om offert

Mikrobiologisk provtagning

 • Aktiv luftprovtagning
 • Nedfallsplattor
 • Ytprovtagning
Be om offert