Produkter

Brookhaven hjälper er hitta det ni söker efter och vi tillhandahåller ett brett sortiment av produkter och lösningar. Bland dessa erbjuder vi partikelklassificering av renrum enligt nya ISO 14644-1, kontinuerlig övervakning av kritiska parametrar enligt EU GMP Annex1, sterilisering av renrum med VHP, rutinmässig mikrobiologisk luftprovtagning och filtertestning enligt ISO 14644-3.

Brookhaven_Calistair

Dekontaminationslösningar

Dekontaminationslösningar för luft

Systemen kombinerar icke termisk katalys med en UV-ljusaktiverad katalysator och olika typer av filter. Föroreningarna fångas in, mikroorganismerna dödas av och luften som kommer ut på andra sedan är inte bara ren – den är steril.

LÄS MER

Aerosolpartikelräknare

Aerosolpartikelräknare

Vi erbjuder flera olika modeller av partikelräknare. Våra produkter är kvalitetscertifierade enligt ISO 14644-1 gällande renrum och renhetskontrollerade miljöer och uppfyller bland annat nya EU GMP Annex1 gällande kontinuerlig partikelövervakning av kritiska parametrar.

LÄS MER

Filtertestutrustning

Filtertestutrustning

Brookhaven erbjuder ett brett utbud av testutrustning för filtersystem, såsom aerosolfotometrar, aerosolgeneratorer och skanningssonder. Vi har allt ni behöver när det kommer till integritetstestning av filter vid slutinstallation. Självklart är våra produkter utformade i enlighet med standarden ISO 14644-3 gällande renrum och andra kontrollerade miljöer.

LÄS MER
air_sampling

Mikrobiologiska luftprovtagare

Mikrobiologiska luftprovtagare

Vi erbjuder flera olika typer av mikrobiologiska luftprovtagare. Dessa möjliggör bland annat för övervakning av mikroorganismer i aseptisk produktion, övervakning av isolatorer, gasövervakning och övervakning av renrum.

LÄS MER

Trådlösa övervakningssystem

Trådlösa övervakningssystem

Våra trådlösa övervakningssystem är flexibla och anpassade för att uppfylla olika typer av behov. De är enkla att installera, har lång hållbarhet och utlovar hög pålitlighet. Genom uppdateringar direkt i telefonen eller via email larmas ni direkt vid eventuell fara.

LÄS MER

Övervakningssystem för renrum

Övervakningssystem för renrum

Brookhaven levererar, installerar och validerar partikelräknare, mikrobiologiska luftprovtagare samt övervakningssystem för renrum och andra områden som är beroende av att uppfylla GMP:s regelverk gällande god tillverkningssed. Våra system kan övervaka kritiska parametrar såsom partikelhalter, mikrobiologi, differentialtryck, temperatur och luftfuktighet.

LÄS MER

Realtidsmätning av mikroorganismer

Realtidsmätning av mikroorganismer

BIOTRAK® med realtidsfunktion är en användbar produkt som möjliggör att upptäcka luftburna partiklar i realtid. Produktens olika funktioner är de bästa i sitt slag.

LÄS MER

Tjänster

Vi erbjuder validering, mätning, kalibrering och underhåll av instrument och sensorer. Vi kalibrerar även mätinstrument från andra varumärken och kan hjälpa dig direkt på plats. Kalibreringen sker enligt standarden ISO 21501-4 för partikelräknare.

Validering & mätning

Validering & mätning

Vi utför olika typer av renrumstester och valideringar, såsom filtertestning, partikelräkning, mikrobiologisk luftprovtagning, lufttrycksmätning och VHP sterilisering.

LÄS MER

Service & kalibrering

Service & kalibrering

Vi erbjuder kalibrering, service och underhåll av instrument och sensorer. Vi kalibrerar även mätinstrument från andra varumärken och kan hjälpa dig direkt på plats. Kalibreringen sker i enlighet med nya ISO 21501-4 för partikelräknare.

LÄS MER