Mikrobiologiska luftprovtagare

Vi erbjuder många olika typer av mikrobiologiska luftprovtagare utvecklade för era behov. Dessa möjliggör bland annat för övervakning av mikroorganismer i aseptisk produktion, övervakning av isolatorer, gasövervakning och övervakning av renrum. Våra mätinstrument för att mäta mikrobiologisk kontaminering eller CFU-värden är alla designade enligt ISO 14698-1, när det kommer till fysisk och biologisk insamlingseffektivitet. Instrumenten använder sig av olika traditionella metoder som impaktionsteknik, genom flera små hål ned på en fast monterad 90mm agar-platta (Sieve), eller en roterande nedfallsplatta (slit to agar). Vi erbjuder också den senaste tekniken med realtidsmätning av mikroorganismer med hjälp av laserbaserad fluorescenceteknik.

P100 portabel mikrobiologisk luftprovtagare

P100 har två stycken CPU-styrda provtagningshastigheter, 28.3 LPM (1 CFM) och 100 LPM. Dessa möjliggör att ständigt kunna övervaka kritiska processer under en längre tid och att på 10 min mäta 1 kubikmeter. Den luftvolym som mäts HEPA-filtreras, innan den återförs tillbaka till lokalen. Produkten har en inbyggd och användarvänlig LCD/ touch-skärm, men kan med hjälp av PC-baserad mjukvara även kopplas till ert nätverk (LAN), vilket möjliggör att ni kan ha full kontroll över de enheter som är kopplade till nätverket.

LÄS MER
Be om offert

V100 portabel mikrobiologisk luftprovtagare med multipla provtagningshuvuden

V100 är en produkt med hög användbarhet. Produkten kan användas med 1-4 provtagningshuvuden med impaktionsteknik (sieve) eller upp till två slit to agar-huvuden och möjliggör att skriva ut etiketter för märkning och spårbarhet på agarplattorna,massflödesstyrda provtagningshastigheter @ 28.3,50 & 100 LPM samt 0-120 minuters aktiv mätning per agarplatta.

LÄS MER
Be om offert

BIOTRAK realtidsmätning av mikroorganismer

Mätning av luftburna mikroorganimser i realtid är ett nytt och spännande område och BIOTRAK® partikelräknare och luftprovtagare för mikroorganismer med realtidsfunktion innehåller funktioner som är av de bästa i sitt slag. Genom att upptäcka levande partiklar i realtid och implementera TSI-beprövad och patenterad LIF-teknologi (Laser Induced Fluorescence) kan antalet partiklar som är levande fastställas. TSI´s BIOTRAK® partikelräknare med realtidsfunktion kan i ett och samma bärbara mätinstrument mäta det totala antalet partiklar i luften och även kvantifiera hur många av dessa som anses vara levande och slutligen via den inbyggda filterhållaren även typbestämma mikroorganismerna efter att filtret placerats på en agarplatta och inkuberats.

LÄS MER
Be om offert