Kalibrering & service

Brookhaven Instruments erbjuder kalibrering av partikelräknare i enlighet med ISO 21501-4, flödeskalibrering av mikrobiologiska luftprovtagare och kalibrering av miljösensorer såsom temperatur, luftfuktighet, differentialtryck och karbondioxid. Kalibrering är extremt viktigt för att försäkra sig om kvaliteten av de mätinstrument som används och för att säkerställa att ni uppfyller alla lagkrav. Vi har hand om hela kalibreringsprocessen så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Registrera kalibrering
calibration_service

Varför låta Brookhaven ha hand om er kalibrering?

Formulär för beställning av temploggar

temploggar m1