Realtidsmätning av mikroorganismer

BIOTRAK 9510-BD realtidsmätning av mikroorganismer i luft

Mätning av luftburna mikroorganismer i realtid är ett nytt och spännande område och BIOTRAK® med realtidsfunktion, för att mäta både partiklar och mikroorganismer i realtid, innehåller funktioner som är av de bästa i sitt slag. Genom att upptäcka levande partiklar i realtid och implementera TSI-beprövad och patenterad LIF-teknologi (Laser Induced Fluorescence) kan det snabbt storleks- och antalsbestämmas hur många partiklar som är levande eller inte. Som en sista analysfunktion finns ett integrerat filtersteg där man kan fånga upp partiklarna på ett gelatinfilter, som sedan kan överföras till en agarplatta för inkubering och typbestämning.

LÄS MER
Be om offert

Så här fungerar det:

Webinar